De inhoud regeert

Van Kopzorg naar Competentie

Beleid & Leiderschapscursus voor jonge en bijna psychiaters

Schiermonnikoog 5 t/m 8 maart 2019

bergen

Tijdens de opleiding tot psychiater is er veel aandacht voor de kernvaardigheden van de psychiater en het optimaal behandelen van patiënten. In het curriculum bestaat minder aandacht voor de beleidsmatige en leiderschap competenties die ook onontbeerlijk zijn, met name bij het werken in teams of grotere instellingen. Dit betreft bijvoorbeeld het aansturen van een team, het afwegen van prioriteiten bij beperkt beschikbare middelen, het omgaan met beleidsmatige veranderingen en het onderhandelen met het management. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke zaken een forse belasting kunnen vormen voor ‘jonge klare’ specialisten en zij zich onvoldoende vaardig voelen om hier- mee om te gaan.

Opbouw cursus

Naar aanleiding van de ervaringen die de cursisten al hebben opgedaan in hun nieuwe functie, krijgen de cursisten de nodige tools en vaardigheden rondom de thema’s leiderschap en beleidsvraagstukken aangeboden. De cursus is toegesneden op de behoefte van de deelnemers: waar lopen zij in hun werk tegenaan, welke competenties en thema’s willen ze nader onderzoeken en trainen? In de cursus staan deze onderwerpen centraal.

Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers meer zicht op de beleidsmatige aspecten van het functioneren als psychiater en in hun leidersschaprol. Dit alles aan de hand van de eigen ervaring. Naast de theorie, wordt er ook praktisch en praktijkgericht gewerkt.

Sprekers

Prof dr R.A. (Robert) Schoevers Hoogleraar,afdelingshoofd en opleider Psychiatrie UMCG; Directeur Research School of Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN)

Prof dr G.G. (Gabriël) Anthonio Voorzitter Raad van Bestuur Verslavingszorg Noord Nederland. Bijzonder Hoogleraar in Leiderschap, Organisaties en Duurzamheid aan de RUG

Drs. H.I.C. (Herma) van der Wal Psychiater, lid van de raad van bestuur van de Dimence Groep.

Drs. J. (Jessica) Agsteribbe Psycholoog, hoofd Bureau Opleiding & Onderwijs UCP en Consortium Noord Nederland

Kosten

Psychiaters €1250,-. AIOS €950,- Inclusief: accommodatie, ontbijt, lunch & diner, onderwijsmateriaal en aanvullend programma

Aanmelden, Informatie & Correspondentie

zie onder contact

Accomodaties

We zijn op zoek naar een nieuwe lokatie op Schiermonnikoog. Deze informatie volgt zo snel mogelijk

Voorheen zaten we in Hotel Rijsbergen, maar vanaf januari 2019 zullen de monniken van Schiermonnikoog hier weer wonen.